Mensen die een hulpvraag hebben voor hun kind, (jong of groot), benaderen mij meestal rechtstreeks. Het kan ook zijn dat een ouder, opvoeder of leerkracht zelf een hulpvraag heeft. Soms wordt een kind door een school, huisarts of specialist naar mij doorverwezen. Na aanmelding vindt er eerst een uitvoerig onderzoek plaats.

Ouders hebben voor hun kind zeer uiteenlopende hulpvragen.
Een globaal overzicht van de hulpvragen waarmee mensen naar me toe komen:

Hulpvragen bij het leren:
Dyslexie, automatiseren, ruimtelijk inzicht, spelling, begrijpend lezen, rekenen, dyscalculie, slecht handschrift, motorische problemen, evenwichtsproblemen.

Hulpvragen bij de ontwikkeling:
Dysfasie, PDD-nos, Autistiforme klachten, Selectief mutisme, Onderpresteren bij bv. hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid, Disharmonisch profiel dat zich in het dagelijks leven bij alle ontwikkelingsaspecten manifesteert.

Hulpvragen bij gedrag:
hyperactiviteit (ADHD), scheidingsangst, concentratieproblemen (ADD), faalangst, Niet-Aangeboren Hersenstoornissen (NAH), (ex)comapatiënten, mensen met een burn-out,

Ik zie een sterke toename van specifieke hulpvragen zoals de gevolgen van pestgedrag, rouw-en verliesverwerking, depressies, suïcidaal gedrag.

Hulpvragen over complexe gezinsproblematiek worden met hoge prioriteit behandeld.

Volwassenen met levensvragen help ik op unieke wijze, zodat zij hun kwaliteiten leren herkennen en weer op eigen kracht verder kunnen.