Welkom

De website geeft u informatie over mijn praktijk.

Heeft u vragen of bent u benieuwd wat BSM-De Jong® voor u, uw kind of iemand anders waar u om geeft kan betekenen? Neem dan alstublieft contact met me op.

Wie ben ik?

Ik ben Lukkie Zijlstra. Ik ben in 1954 in Groningen geboren.
Vanaf 1976 woon ik samen met mijn gezin op Schouwen-Duiveland.
Wij woonden eerst in Zierikzee en sinds 1994 in het prachtige dorpje Dreischor.

Lees meer…

Wat is BSM-De Jong®?

De oorzaak van een lichamelijke stoornis kan toe te schrijven zijn aan gehele of gedeeltelijke beperkingen van de zenuwgeleiding, maar kan ook biochemisch van aard zijn. De kern van BSM-De Jong® bestaat uit het stimuleren van de bij de stoornis betrokken hersengebieden.

Vanuit de hersenen worden signalen naar alle cellen in ons lichaam gestuurd. Zowel de spieren, de darmen, de zintuigen als de organen worden aangestuurd door zenuwen. De bron van het functioneren ligt in de hersenen en in de communicatie van de ene zenuwcel (neuron) naar de andere zenuwcel.

Maatwerk
De therapeut kijkt niet alleen hoe de signalen naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam verlopen, maar kijkt ook of de oorzaak biochemisch kan zijn, dus samenhangend met de hormonenhuishouding.

Door de BSM-De Jong®-oefeningen worden de zenuwcellen geactiveerd of juist geremd en wordt het lichaam van het kind sterker. Daardoor is het kind beter in staat te functioneren in de huidige maatschappij. De stimulering die nodig is, is bij ieder individu anders en daarom maakt de BSM-De Jong® therapeut een op de persoon toegespitst programma.

Eigenschappen die voor jou waardevol zijn,
zijn de spiegel van wie jij werkelijk bent.

Lukkie Zijlstra

Voor de behandeling van

Mensen die een hulpvraag hebben voor hun kind, (jong of groot), benaderen mij meestal rechtstreeks. Het kan ook zijn dat een ouder, opvoeder of leerkracht zelf een hulpvraag heeft. Soms wordt een kind door een school, huisarts of specialist naar mij doorverwezen. Na aanmelding vindt er eerst een uitvoerig onderzoek plaats.

Lees verder…

BSM-De Jong®, en wat nog meer…?

Bent u ongerust over uw kind, of is er in de ontwikkeling van uw kind iets waarover u zich zorgen maakt, dan biedt BSM-De Jong® mogelijkerwijs een oplossing.

Lees verder…

Verzekeraars

Er zijn Zorgverzekeraars die een gedeelte van de kosten van een consult vergoeden. Hiervoor is het van belang dat u de aanvullende gegevens van uw verzekering nakijkt.

Lees verder…