Welkom op de website van Lukkie Zijlstra, Praktijk voor BSM

De website geeft u informatie over mijn praktijk.

Heeft u vragen of bent u benieuwd wat BSM voor u, uw kind of iemand anders waar u om geeft kan betekenen, neem dan alstublieft contact met me op.

Wie ben ik?

Ik ben Lukkie Zijlstra. Ik ben in 1954 in Groningen geboren.
Vanaf 1976 woon ik samen met mijn gezin op Schouwen-Duiveland.
Wij woonden eerst in Zierikzee en sinds 1994 in het prachtige dorpje Dreischor.

Lees meer…

Wat is BSM?

De oorzaak van een lichamelijke stoornis kan toe te schrijven zijn aan gehele of gedeeltelijke beperkingen van de zenuwgeleiding, maar kan ook biochemisch van aard zijn. De kern van BSM bestaat uit het stimuleren van de bij de stoornis betrokken hersengebieden.

Vanuit de hersenen worden signalen naar alle cellen in ons lichaam gestuurd. Zowel de spieren, de darmen, de zintuigen als de organen worden aangestuurd door zenuwen. De bron van het functioneren ligt in de hersenen en in de communicatie van de ene zenuwcel (neuron) naar de andere zenuwcel.

Maatwerk
De therapeut kijkt niet alleen hoe de signalen naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam verlopen, maar kijkt ook of de oorzaak biochemisch kan zijn, dus samenhangend met de hormonenhuishouding.

Door de BSM-oefeningen worden de zenuwcellen geactiveerd of juist geremd en wordt het lichaam van het kind sterker. Daardoor is het kind beter in staat te functioneren in de huidige maatschappij. De stimulering die nodig is, is bij ieder individu anders en daarom maakt de BSM therapeut een op de persoon toegespitst programma.

Eigenschappen die voor jou waardevol zijn,
zijn de spiegel van wie jij werkelijk bent.

Lukkie Zijlstra

Voor de behandeling van

Mensen die een hulpvraag hebben voor hun kind, (jong of groot), benaderen mij meestal rechtstreeks. Het kan ook zijn dat een ouder, opvoeder of leerkracht zelf een hulpvraag heeft. Soms wordt een kind door een school, huisarts of specialist naar mij doorverwezen. Na aanmelding vindt er eerst een uitvoerig onderzoek plaats.

Lees verder…

BSM, en wat nog meer…?

Bent u ongerust over uw kind, of is er in de ontwikkeling van uw kind iets waarover u zich zorgen maakt, dan biedt BSM mogelijkerwijs een oplossing.

BSM is in de jaren 60 ontwikkeld door mevr. J.J.E. de Jong-Koutstaal na jarenlange ervaring in de behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Lees verder…

Verzekeraars

Er zijn Zorgverzekeraars die een gedeelte van de kosten van een consult vergoeden. Hiervoor is het van belang dat u de aanvullende gegevens van uw verzekering nakijkt.

Ik heb tevens een contract met alle gemeenten in Zeeland om kinderen/ jongeren met ernstige problemen te helpen. U kunt hierbij denken aan kinderen met leer, ontwikkeling-en gedragsproblemen. En kinderen die b.v. via Jeugdzorg of Pleegzorg instelling zijn geplaatst. Kinderen van 0-18 jaar worden via een huisarts, specialist of door een gemeente zelf, naar mij doorverwezen.

Lees verder…

Ervaringen

Graag vertel ik u wat meer over onze ervaring met BSM. Afgelopen oktober zijn wij na een voorspoedige zwangerschap en bevalling ouders geworden van een prachtige dochter.
Na een eerste periode van aan elkaar wennen merkten we al snel dat ze eigenlijk alléén maar ontspannen was als ze werd vastgehouden.

Lees meer…

Na de zomervakantie wilde onze dochter (9 jaar) niet meer naar school.
Ze klaagde iedere dag over hoofdpijn en buikpijn, ze sliep slecht en zei tegen ons dat ze zich op school verveelde.

Lees meer…

Onze zoon heeft ernstig hersenletsel gehad vanwege een val van een landbouwwerktuig. Dit had ernstige gevolgen voor ons kind. Hij lag in coma, reageerde nergens op, lag stil voor zich uit te staren en kon helemaal niets meer.

Lees meer…

Ons kleine meisje van 3 maanden had een voorkeurshouding. Ze huilde heel veel en had steeds buikkrampjes.

Op het consultatiebureau zeiden ze dat ons kindje een helmpje moest, want haar hoofdje was afgeplat.
Dat had ik echt niet gezien. Wij zijn daar erg van geschrokken.
Lees meer…

Via een juf van de school waar mijn zoontje op zit, zijn we doorverwezen naar de Praktijk voor BSM Therapie in Dreischor.

Onze zoon heeft heel veel moeite om zich te concentreren en hij kan dingen niet goed onthouden. Hij zit in groep 7 en heeft / had een enorme hekel aan lezen. Tot voor kort zei de school alleen maar negatieve dingen over ons kind en wilden ze hem het liefste doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Wij maken ons als ouders ernstige zorgen voor het vervolgonderwijs.
Lees meer…

Op advies van school zijn wij op zoek gegaan naar hulp bij het begeleiden van onze zoon.

Hij kreeg moeilijk aansluiting met zijn leeftijdgenootjes en weigerde op school regelmatig opdrachten uit te voeren. Hierdoor werd verondersteld dat hij lui was en niet om kon gaan met gezag. We wisten ons echt geen raad, want hij zat op school meer op de gang dan in de klas.
Lees meer…