Onderpresteren

Na de zomervakantie wilde onze dochter (9 jaar) niet meer naar school. Ze klaagde iedere dag over hoofdpijn en buikpijn, ze sliep slecht en zei tegen ons dat ze zich op school verveelde.

In haar klas zitten 31 leerlingen en ze zei tegen ons dat ze geen zin had in de kinderachtige dingen die ze op school moest doen. We hadden hierover al een oudergesprek met de leerkracht gehad, maar haar weerstand om naar school te gaan, nam alleen maar toe.

Gedragsproblemen
Voor de herfstvakantie kregen wij van school te horen, dat de maat vol was. Onze dochter bleek in de klas helemaal niet meer mee te doen, ze leek ongeïnteresseerd, kreeg gedragsproblemen en volgens de leerkracht was de leerstof veel te moeilijk voor haar.
De school wilde haar laten testen met de bedoeling om haar terug te zetten naar groep 4. Wij schrokken van dit bericht, want we herkenden onze dochter absoluut niet in het beeld dat geschetst werd. Thuis gedraagt ze zich tegenovergesteld. Ze is thuis juist heel actief, ze sport, bespeelt een muziekinstrument, heeft vriendinnen, snapt sociale verbanden en is voor haar leeftijd al zeer geïnteresseerd in de wereld om haar heen. Ze stelt ons regelmatig moeilijke vragen, waar we soms zelf geen antwoord op weten. Als we samen over dat onderwerp in een boek of op internet iets opzoeken, stelt ze daarna weer nieuwe vragen.

Intakegesprek
Om deze reden hebben we, met medeweten van de leerkracht, contact gezocht met Lukkie Zijlstra. Tijdens het intakegesprek gebeurde er iets heel bijzonders. Lukkie stelde aan onze dochter en ook aan ons veel vragen. Onze dochter mocht ook een paar testjes en spelletjes doen. Ze voelde zich al snel op haar gemak en ging spontaan allerlei dingen aan de therapeut vertellen.

Tijdens de intake vroeg ze steeds moeilijker opdrachtjes. Wij voelden ons ook goed gehoord, want naast vragen over de lichamelijke klachten, kwam ook de zwangerschap, de geboorte, erfelijke achtergronden, slaap-en eetgewoonten, cognitieve vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden van onze dochter aan de orde. Hieruit kwamen opmerkelijke punten naar voren. Op deze wijze werd in korte tijd duidelijk wat er met onze dochter aan de hand was.

Verrijkingsstof
Lukkie vertelde dat volgens haar de leerstof voor onze dochter veel te gemakkelijk is en dat ze juist méér uitdaging in plaats van minder uitdaging nodig heeft. Met de adviezen van Lukkie zijn we zelf direct aan het werk gegaan en na de herfstvakantie hebben we hierover ook een gesprek met de leerkracht gehad. Na enige aarzeling ging de leerkracht gelukkig met het voorstel akkoord om onze dochter tot de kerstvakantie naast de gewone leerstof, verrijkingsstof aan te bieden en meer uitdaging te geven.

De afgelopen weken heeft er een grote verandering plaatsgevonden. Onze dochter klaagt niet meer over buikpijn of hoofdpijn en ze slaapt veel beter ! Ze krijgt op school verrijkingsstof en extra werk. Het allermooiste is, dat ze weer met plezier naar school gaat en dat haar schoolresultaten met sprongen vooruit gaan.
We hebben nu al de toezegging dat ze na de kerstvakantie op school op dezelfde voet door willen gaan.