Na mijn HBO opleiding (Jeugd + Onderwijsacte) heb ik eerst gewerkt in het Voortgezet Onderwijs.

Vervolgens heb ik gewerkt met kinderen met een lichamelijke beperking en met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Tevens heb ik aan de Open Universiteit de studie Sociale Wetenschappen gestudeerd en een paar jaar de Academie voor Beeldende Kunsten gevolgd.

Kinderen met leer, ontwikkeling en gedragsproblemen.
Tijdens de eerste 10 jaar dat wij op Schouwen-Duiveland woonden heb ik in samenwerking met anderen de Speelotheek in Zierikzee opgericht.
Na 16 jaar in de politiek actief te zijn geweest, wilde ik heel graag een eigen praktijk voor kinderen met leer, ontwikkeling- en gedragsproblemen starten.
Om die reden ben ik in 2003 gestart met mijn praktijk voor spel-therapeutische begeleiding van kinderen.

Om mezelf persoonlijk en beroepsmatig verder te specialiseren, heb ik naast een 4 jarige opleiding tot Dru Yoga docent, tegelijkertijd ook de 3 jarige beroepsopleiding tot BSM de Jong® therapeut gevolgd.

Daarna heb ik de opleiding Motorische Remedial Teaching en de opleiding Integrated Therapy gevolgd.

Jeugdhulpverlening

Vanaf 2006 gebruik ik voor mijn praktijk de naam: “Praktijk voor BSM” (Brain Stimulating Method). Deze methodiek vormt de basis bij een hulpvraag over leer, ontwikkeling- en gedragsproblemen.

De complexiteit van de jeugdhulpvragen zijn enorm toegenomen.

Vanuit de gemeenten, huisartsen, specialisten, scholen en b.v. de GGD, krijg ik steeds meer doorverwijzingen voor multi-problematiek van een jeugdige, binnen een gezin (systeem).

Hierdoor is mijn huidige werkgebied de laatste jaren enorm uitgebreid.

Het is mijn wens om de kwaliteiten van een jeugdige zo goed mogelijk naar boven te halen en de gezinnen waartoe zij behoren, zo goed mogelijk in hun kracht te brengen.

Het is mijn passie om jeugdigen en de gezinnen waartoe zij behoren, zo goed mogelijk te begeleiden.

Eigen visie
Na de cursus tot kindercoach heb ik de afgelopen jaren nog diverse workshops en cursussen gevolgd, waardoor ik mijn eigen visie op een positieve opvoeding en empathische begeleiding van kinderen heb mogen ontwikkelen.
De waardevolle contacten met kinderen zijn een enorme verrijking in mijn leven.
Vooral jonge kinderen zijn zo zuiver in hun gevoelens en emoties en zij delen veel ervaringen en gevoelens met mij. Er is zoveel vertrouwen in elkaar dat (jonge) mensen vaak ook hun verstrikkingen en blokkades met mij durven delen.

In mijn werk ben ik gewend om zowel methodisch en beleidsinhoudelijk te werken en begeleiding te geven aan vernieuwing- en veranderingsprocessen bij mensen. Maar ik vertrouw de laatste jaren steeds meer op mijn intuïtie.

Dit vraagt om zeer goede contactuele- en communicatieve vaardigheden die gericht zijn op empathie, wederzijds respect, wederkerigheid en waardering.
In mijn werk ontmoet ik gelukkig ook veel jong volwassenen, vaders en moeders, maar ook steeds meer oudere mensen.
Zo mogelijk en nodig werk ik graag samen met derden. Dit kan een doorverwijzer zijn, b.v. een osteopaat, een leerkracht of een kinderarts.

Familieopstellingen
Ik heb ervaring in het geven van diverse cursussen en trainingen gericht op win / win situatie en ben gewend om in groepsdynamische processen positief en stimulerend te werken.

Het kan ook zijn dat ik de hulp in roep van Andrea Meijer. Zij begeleidt familieopstellingen, zodat iemand snel inzicht krijgt in zijn/ haar verstrikkingen.

Het vraagt ook om een zeer goed inlevingsvermogen, een hoge mate van verdraagzaamheid, waarbij we ons volledig open stellen voor de ander, zodat we die ander de emotionele steun kunnen verlenen die nodig is.
Op die wijze kan die ander zijn of haar weg makkelijker weer vervolgen.