Bent u ongerust over uw kind, of is er in de ontwikkeling van uw kind iets waarover u zich zorgen maakt, dan biedt BSM-De Jong® mogelijkerwijs een oplossing.

BSM-De Jong® is in de jaren 60 ontwikkeld door mevr. J.J.E. de Jong-Koutstaal na jarenlange ervaring in de behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Gelet op de vele goede resultaten van deze behandelmethode is er een beroepsopleiding gestart: het Institute voor Brain Stimulating Method genoemd. Het uitgebreide netwerk van BSM-De Jong® therapeuten heeft in binnen- en buitenland de afgelopen jaren duizenden kinderen met problemen kunnen helpen.
De disfuncties kunnen hun oorzaak hebben in:
– al dan niet erfelijke zwaktes
– bepaalde invloeden tijdens de zwangerschap
– partiële beperkingen van de zenuwgeleiding ontstaan tijdens het geboorteproces of ten gevolge van een trauma
– storende factoren in het leven van een persoon zoals ziektes, repeterende middenoorontstekingen, narcoses, stress enz,

Nadelige invloed
Deze factoren kunnen de ontwikkeling nadelig beïnvloeden het gebied van:
– de motorische ontwikkeling
– de spraak/taalontwikkeling
– sociaal/emotionele en/of communicatieve ontwikkeling
– schoolse vaardigheden zoals lezen, spelling, rekenen en schrijven.

Is er sprake van hyperactiviteit, of juist van dromerigheid en/of weinig contact maken? Kan uw kind zich moeilijk concentreren? Herkent u kenmerken zoals veel huilen, niet kruipen, laat lopen, veel vallen, laat of niet gaan spreken, heftige driftbuien, veel omdraaien van cijfers? Heeft het moeite met leren lezen, of met rekenen, schrijven? Deze problemen kunnen het levensgeluk van uw kind, maar ook van u, negatief beïnvloeden.

Wat houdt de Brain Stimulating Method in?
BSM staat voor Brain Stimulating Method. Een kind groeit in 18 jaar uit van een foetus tot een volwassene, maar deze ontwikkeling verloopt niet altijd ongestoord.
 Er zijn algemene kenmerken waarlangs een ontwikkeling verloopt, maar ieder mens volgt ook zijn eigen proces en er kunnen tijdens de ontwikkeling eveneens vertragingen optreden.

De methode van BSM-De Jong® legt een verband tussen bewegen en leren / ontwikkelen en de oorzaak van disfuncties. Het werkt niet alleen bij kinderen, maar is ook geschikt bij de behandeling van volwassenen met b.v. depressies, hersenstoornissen.
De methode werkt op basis van stimulatie van de hersenen, waarbij gewerkt wordt met symmetrische en fijn motorische bewegingsoefeningen en voedingsadviezen.

Wat nog meer?

Naast deze behandeling, begeleid ik ook jongeren die met zichzelf en/of met hun omgeving in de knel zitten. Ervaringen met traumatische gevolgen. Dit kan gaan om jonge mensen die nare dingen in hun leven hebben meegemaakt, b.v. een scheiding, een uithuisplaatsing, opname in een ziekenhuis, een naaste die is overleden, een ongeluk, of ramp.