Berichten

Mensen die een hulpvraag hebben voor hun kind, (jong of groot), benaderen mij meestal rechtstreeks. Het kan ook zijn dat een ouder, opvoeder of leerkracht zelf een hulpvraag heeft. Soms wordt een kind door een school, huisarts of specialist naar mij doorverwezen. Na aanmelding vindt er eerst een uitvoerig onderzoek plaats.

Lees meer