Mensen die een hulpvraag hebben voor hun kind, (jong of groot), benaderen mij meestal rechtstreeks. Het kan ook zijn dat een ouder, opvoeder of leerkracht zelf een hulpvraag heeft. Soms wordt een kind door een school, huisarts of specialist naar mij doorverwezen. Na aanmelding vindt er eerst een uitvoerig onderzoek plaats.

Lees meer

Er zijn Zorgverzekeraars die een gedeelte van de kosten van een consult vergoeden. Hiervoor is het van belang dat u de aanvullende gegevens van uw verzekering nakijkt.

Ik heb tevens een contract met alle gemeenten in Zeeland om kinderen/ jongeren met ernstige problemen te helpen. U kunt hierbij denken aan kinderen met leer, ontwikkeling-en gedragsproblemen. En kinderen die b.v. via Jeugdzorg of Pleegzorg instelling zijn geplaatst. Kinderen van 0-18 jaar worden via een huisarts, specialist of door een gemeente zelf, naar mij doorverwezen.

Lees meer

Bent u ongerust over uw kind, of is er in de ontwikkeling van uw kind iets waarover u zich zorgen maakt, dan biedt BSM mogelijkerwijs een oplossing.

Lees meer